Fotografering og registrering af gravsten


Her finder du vore bidrag til registrering og fotografering af gravsten på kirkegårde. De indgår i det landsdækkende projekt Dansk KirkegårdsIndex, der har hjemmside på http://stegemueller.dk/dki/

Baggrunden for projektet er, at gravsten fjernes fra mange kirkegårde, når fredningsperioden udløber, og dermed forsvinder dele af den danske kulturarv. Formålet er at bevare oplysningerne fra gravstenene for eftertiden, og samtidig gøre oplysningerne tilgængelige for andre med interesse for området.

Dansk KirkegårdsIndex er en græsrodsbevægelse, bestående af frivillige slægtsforskere og personer tilknyttet lokalhistoriske arkiver.

Alle kirkegårdens gravsten bliver fotograferet. Ud fra disse fotos bliver alle oplysninger registreret. Det færdige resultat bliver lagt på Internettet, og ved at søge på navn er det muligt at se den tilhørende gravsten. Alle omkostninger i forbindelse med foto og registrering afholdes af den enkelte bidragyder.

Dansk KirkegårdsIndex overholder de gældende regler for databehandling, men har desuden et særligt etisk regelsæt:
I Arkivloven fra 1. juli 2003 er reglen for arkivaliernes tilgængelighed 10 år, når der udelukkende er tale om
oplysninger om afdøde. Reglen er videreført her. Det betyder, at grave, der på søgetidspunktet er mindre end ti år gamle, ikke vises som resultat ved en søgning efter den pågældende person.

Præstø amt Sorø amt
Frøslev Lynge ny kirkegård
Holtug
Magleby Stevns
Stevns ValgmenighedDocument made with KompoZer